Временно имеем ограниченный ассортимент. Работаем над восстановлением.
close
Заказывай еще быстрее в приложении
Доставим от 15 минут

Публичная оферта

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУРБО.ЮА», код ЄДРПОУ 44140683, юридична особа, належним чином зареєстрована та діюча відповідно до законодавства України, (має статус платника податку на прибуток на загальних підставах) (далі - Товариство) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. Загальні положення
1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Товариство будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.
1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТУРБО.ЮА», код ЄДРПОУ 44140683, Юридична адреса: 04123, Київ, вул. Світлицького, буд. 35. Приміщення 108/4 офіс 1.
2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений веб-сайті
turbo.uaчи у мобільному застосунку, який наявний в одному із Інтернет-магазинів Продавця: (залежно від місцезнаходження Покупця), та наявний у відповідному магазині Продавця станом на дату відвантаження, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням (зображення товару може відрізнятись від реального вигляду, що не є порушенням умов даного Договору).
2.3. Веб-сайт - комплекс гіпертекстової інформації, програмних, інформаційних засобів, логічно пов'язаних між собою, оформлених у вигляді окремих сторінок і доступних в мережі Інтернет. Під Веб-сайтом в даному Договорі розуміється сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою
turbo.ua.

2.4.Мобільний застосунок – програмно-функціональний комплекс, через який Продавець пропонує до продажу та надання послуг з доставки певного переліку товарів під брендом TURBO.UA, що наявний у місцях торгівлі Продавця (Інтернет-магазинах), і який дозволяє Покупцю ознайомитись з асортиментом товару, його ціною, умовами оплати, доставки тощо.
2.5. Покупець – будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну правоздатність та дієздатність та здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Веб-сайту чи мобільного застосунку на умовах даної пропозиції.
2.6. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми і надана
Продавцю за допомогою програмних засобів Веб-сайту turbo.ua чи через мобільний застосунок.
2.7. Дата відвантаження – дата отримання Товару Покупцем або його представником за відповідною адресою Замовника.

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному
Інтернет-магазині Продавця на дату та час відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.
3.2.
Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний у Інтернет-магазині на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному Інтернет-магазині Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні ліцензії та дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.4. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Замовити на» («Оформить заказ на») через Веб-сайт
turbo.ua або через мобільний застосунок, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через Веб-сайт
turbo.ua або через мобільний застосунок шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).
4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Веб-сайті
turbo.ua або у мобільному застосунку TURBO.UA.

4.3. Оформити Замовлення Покупці можуть виключно у робочі години, зазначені наВеб-сайті або у мобільному застосунку.

4.4. Продавець залишає за собою право призупинити процедуру оформленняЗамовлення, сповістивши про це Покупця на Веб-сайті або у мобільному застосунку.

4.5. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повномуобсязі або частково, у випадку відсутності товару або його складових в Інтернет-магазині Продавця або з інших підстав, що унеможливлюють доставку товару. У випадку повної або часткової відмови Продавця від виконання замовлення останнійповідомляє про це Покупця дзвінком чи повідомленням у будь-якому месенджері заномером телефону, що зазначений Покупцем під час реєстрації.

4.6. Покупець має право скасувати своє Замовлення шляхом звернення до службипідтримки Продавця на сайті turbo.ua або через мобільний застосунок TURBO.UA.У такому випадку Продавець скасовує Замовлення та повертає Покупцю сплаченікошти, крім випадків, коли кошти не підлягають поверненню.

5. Ціна та порядок оплати
5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату та час відвантаження (приймання-передачі) Товару у відповідному
Інтернет-магазині Замовника.
5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Веб-сайті
turbo.ua або у мобільному застосунку. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін діючих у відповідному магазині).
5.3. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з товаром за цінами, діючими у відповідному Інтернет-магазині Продавця на дату відвантаження.
5.4. Вартість вагового Товару визначається відповідно до реальної ваги таких Товарів. Реальна вага Товарів може відрізнятись від ваги, зазначеної у Замовленні, що не є порушенням Продавцем умов пропозиції та/чи Договору.
5.5. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (електронні чеки), які на запит Покупця до служби підтримки надсилаються Продавцем йому на електронну адресу.
5.6. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (та пакувальних матеріалів). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у
відповідному Інтернет-магазині Продавця на дату та час відвантаження.
5.7. Оплата за товар здійснюється Покупцем в один з наступних способів:

-у безготівковій формі шляхом онлайн платежу в мобільному застосунку або на сайті turbo.ua після оформлення замовлення;

- шляхом готівкового розрахунку з кур’єром під час отримання замовлення;

- шляхом оплати через POS-термінал під час отримання замовлення.
5.8. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні.
5.9. Ціна Товару, що вказана на Веб-сайті
turbo.ua або у мобільному застосунку, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.10. Після оплати товару Покупець отримує електронний розрахунковий документ або фіскальний чек залежно від обраного способу оплати.

6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення
6.1. Покупець має право придбати Товар, розміщений на Веб-сайті
turbo.ua або у мобільному застосунку та наявний у відповідному Інтернет-магазині Продавця станом на дату та час відвантаження.
6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар за адресою доставки, замовивши у Продавця послугу з доставки. Вартість і строки надання послуги з доставки товару зазначаються при оформленні Замовлення (в такому випадку підтвердженням Покупцем замовлення послуг з доставки є прийняття Покупцем умов пропозиції на укладення договору купівлі-продажу при оформленні Замовлення). Вартість доставки включається у загальну вартість Замовлення.
Покупець має можливість як самостійно отримати та оплати Товар, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, в тому числі, уклавши Договір доручення, шляхом приймання умов публічної оферти щодо укладення Договору Доручення (в такому випадку підтвердженням повноважень повіреного буде факт прийняття Покупцем умов Публічної оферти на укладення договору доручення при оформленні Замовлення).
6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар на повну суму яка вказана у відповідному Замовленні.
6.4. Умови повернення Товарів та коштів:
6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці, в повному комплекті, з непошкодженими пломбами, з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) -в такому ж стані, в якому він був придбаний, та має супроводжуватися оригінальним електронним або фіскальним чеком.
6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):
Продовольчі товари, нижня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфюмерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.

6.4.3. Не підлягають поверненню коштів товари належної якості згідно з переліком, наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

6.4.4. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю на банківську карту Покупця, з якої було списано кошти в оплату за Товар, або за допомогою переказу грошової суми на зазначену клієнтом карту VISA\MASTERCARD протягом 30 (тридцяти) банківських днів після скасування Замовлення або відмови від отримання Товару, якщо такі були здійснені з підстав та в межах строків, встановлених цим Договором або законом.

6.5. Покупці, які розміщують замовлення, яке передбачає покупку алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, повинні бути повнолітніми. При оформленні замовлення, яке включає алкогольні напої та/або тютюнові вироби, Покупець підтверджує, що він досяг повнолітнього віку, встановленого законодавством України. Якщо Покупець не може підтвердити, що він досяг повнолітнього віку, Продавець залишає за собою право відхилити замовлення на покупку алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів таким Покупцем. На вимогу кур’єра Покупець зобов’язаний пред’явити документ, який відповідно до законодавства України підтверджує його вік. У випадку непред’явлення Покупцем документа кур’єр має право не передавати товар Покупцеві, а Продавець не нестиме відповідальність за невиконання замовлення Покупця. Таке замовлення вважається скасованим з вини Покупця, а кошти за товар підлягають поверненню у разі їх сплати Покупцем.

6.6. Право власності на товар та/або ризик випадкового знищення чи пошкодження переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) товару кур’єром Покупцю.

7. Права та обов'язки Продавця
7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (
в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товару наявного в Інтернет-магазині на дату та час відвантаження.
7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у відповідному
Інтернет-магазині Продавця станом на дату та час відвантаження.
7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

7.4. Повернути Покупцю сплачені ним грошові кошти за замовлення у випадку неможливості його доставлення.

7.5. Здійснити повне відшкодування коштів Покупцю у разі скасування його замовлення Продавцем.


8. Права та обов'язки Покупця
8.1. Покупець має право:
• У разі незгоди з будь-яким пунктом Договору публічної оферти, відмовитись від покупки товарів та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором.
• Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
• Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

• Відмовитись від отримання Товарів у випадку невідповідності Товарів замовленню або доставці Товарів неналежної якості.
8.2. Покупець зобов’язаний:

• До моменту укладення Договору (акцептування оферти) ознайомитись зі змістом та умовами Договору, умовами доставки, цінами на товар і доставку.
• Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Веб-сайті
turbo.ua або через мобільний застосунок.
• Оплачувати Товар та послуги та пакувальні матеріали згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.

• Не передавати логін і пароль, що використовуються під час реєстрації на сайті turbo.ua або через мобільний застосунок третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання.

• Інформувати Продавця про викрадення та/або використання кредитної картки, що пов’язана з їх профілем у TURBO.UA третіми особами із шахрайською метою, надавши відповідні докази. У випадку неповідомлення Продавця про зникнення карти, Продавець не нестиме відповідальності за використання карти із шахрайською метою, яке може бути здійснено третіми особами з облікового запису Покупця.

• Перевірити товар, доставлений кур’єром за адресою доставки під час отримання доставлених товарів.

•Розміщувати Замовлення на придбання алкогольних напоїв тільки протягом часу, дозволеного чинним законодавством України.


9. Відповідальність сторін
9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Веб-сайті
turbo.ua або через мобільний застосунок та придбаних у Продавця.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації при реєстрації або в силу обставин, за які Покупець не відповідає.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

10. Строк дії Договору
10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Веб-сайті
turbo.ua або через мобільний застосунок на строк виконання замовлення Покупця.

10.2. Кожне окреме замовлення є окремим акцептом Покупця.

10.3. Договір може бути розірваний будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України або за взаємною домовленістю Сторін.


11. Інформаційні повідомлення
11.1. Реєструючись на Веб-сайті
turbo.ua або через мобільний застосунок TURBO.UA,Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS), програм-месенджерів, соціальних мереж та електронної пошти.

12. Правила використання матеріалів розміщених на
Веб-сайті
turbo.ua та у мобільному застосунку
12.1. Веб-сайт
turbo.ua та мобільний застосунок містять матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
12.2. Весь зміст на Веб-сайті
turbo.ua та у мобільному застосунку охороняється законодавством України.
12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Веб-сайті
turbo.ua та мобільному застосунку як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. Інші умови
13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Веб-сайті
turbo.ua та у мобільному застосунку.
13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження Замовлення на Веб-сайті
turbo.ua або через мобільний застосунок у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на Веб-сайті turbo.ua або через мобільний застосунок вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільногокодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.
13.6. При виникненні претензій/ пропозицій Покупець може звернутися до служби підтримки компанії через Веб-сайт або мобільний застосунок.


Куда доставить?

Давай проверим, доставляем ли мы продукты по твоему адресу

Http200-OK